Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
  • — kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 040 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 080 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 260 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö­      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,3 >= 4 >= 4
Valtion retkeilyalueiden käynnit 356 000 350 000 355 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 833 000 865 000 950 000
       
Eräasiat      
Metsästysluvat (kpl) 45 225 40 000 42 000
Kalastusluvat (kpl) 74 024 85 000 75 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 437 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,7 3,7 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 173 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 510 000
Yhteensä 6 373 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 142
Yhteensä 642

2013 talousarvio 6 373 000
2012 II lisätalousarvio 78 000
2012 talousarvio 5 731 000
2011 tilinpäätös 5 815 000