Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti saamenkielen kielipesien rahoitus vakiinnutetaan.

Momentin 29.91.50 määrärahasta osoitetaan samaan tarkoitukseen yhteensä 50 000 euroa tältä momentilta tehtynä veikkausvoittovaroista rahoitettavana menosäästönä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kielipesätoiminnan laajentaminen 200
Menosäästö -50
Yhteensä 150

2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 350 000
2011 tilinpäätös 350 000