Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 055 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.

Tunnuslukuja 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
         
Julkaisutoiminta, kpl 537 556 360 300
Tietopalvelutehtävät, kpl 1 940 1 871 1 500 1 500
Sähköiset aineistot1) 39 713 40 061 43 000 44 000
Sairauspäivien lkm/htv 6,8 4,3 <8 <8
Henkilötyövuodet2) 103,9 87,3 88,8 <88,8

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

2) Vuoden 2010 luku sisältää 8,5 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 2 707 2 655 2 655
Bruttotulot 558 690 600
Nettomenot 2 148 1 965 2 055
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 339    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 695    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -38
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -6
Palkkausten tarkistukset 173
Tuottavuustoimet -45
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen 5
Tekninen muutos 1
Yhteensä 90

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista (1293/2010).


2013 talousarvio 2 055 000
2012 II lisätalousarvio 84 000
2012 talousarvio 1 965 000
2011 tilinpäätös 2 505 000