Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 58 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen perustamishankkeiden valtionavustusten sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla myönnettyjen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen perustamishankkeiden valtionosuuksien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. Määrärahasta maksetaan myös jälkirahoitteisina myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten vuosieriin lain mukaan lisättävät korot.

Valtuus

Vuonna 2013 saa myöntää valtionavustusta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeille siten, että hankkeista aiheutuvat valtionavustukset ovat yhteensä enintään 12 000 000 euroa. Valtionavustuksista enintään 9 500 000 euroa saa myöntää toteutusaikaisena.

Selvitysosa:Myönnettävillä valtionavustuksilla arvioidaan voitavan rakentaa tai peruskorjata tilat 1 200 oppilaalle.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Vuonna 2013 myönnettävät valtionavustukset  
— yleissivistävä koulutus 9 500 000
Vuosina 2001—2012 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset  
— avustukset yleissivistävän koulutuksen hankkeisiin 41 950 000
     jälkirahoituserien korot 5 140 000
— avustukset ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen hankkeisiin 1 370 000
     jälkirahoituserien korot 40 000
Yhteensä 58 000 000

Myönnetyistä valtionosuuksista ja -avustuksista arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018—
           
Vuonna 2013 myönnettävät valtionavustukset          
— yleissivistävät oppilaitokset - 0,4 0,4 0,4 1,5
     jälkirahoituserien korot - - 0,1 0,1 0,2
Ennen vuotta 2013 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset          
— yleissivistävät oppilaitokset 38,7 34,0 29,0 24,0 24,0
     jälkirahoituserien korot 7,3 5,5 4,0 2,5 1,5
— ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut 0,12 - - - -
     jälkirahoituserien korot 0,01        
Yhteensä 46,23 39,9 33,5 27,0 27,2

2013 talousarvio 58 000 000
2012 I lisätalousarvio 20 000 000
2012 talousarvio 58 000 000
2011 tilinpäätös 53 200 000