Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 905 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 8 011 8 231 8 711
Bruttotulot 8 004 6 925 6 806
Nettomenot 7 1 306 1 905
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5    

Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -7
Siirto momentilta 29.10.30 (Ylioppilastutkintomaksujen säilyttäminen edellisen vuoden tasolla) 606
Yhteensä 599

2013 talousarvio 1 905 000
2012 II lisätalousarvio -1 000
2012 talousarvio 1 306 000
2011 tilinpäätös 6 000