Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TUVE-käyttömenot 4 640 000
Palvelusopimus 3 140 000
Strateginen ohjaus 178 000
Asiankäsittelyjärjestelmät 200 000
Julkaisujärjestelmät 100 000
Muut järjestelmät 140 000
Sähköinen asiointi 50 000
Tietoturvallisuus 50 000
Lähiverkko 50 000
Muut tietohallintomenot 40 000
Yhteensä 8 588 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Toimintamenosäästö (HO) -100
TUVE-käyttökustannukset -1 140
Yhteensä -1 300

2013 talousarvio 8 588 000
2012 talousarvio 9 888 000
2011 tilinpäätös 4 711 000