Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,1 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 253 1 700 1 700
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 146 170 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 173 166 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 846 844 846
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 256 250 256
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 273 1 280 1 280
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 431 460 460
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 95 96 96

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja enemmän resursseja sitovat. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 42 496 44 611 45 987
Bruttotulot 48 40 40
Nettomenot 42 448 44 571 45 947
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 105    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 033    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 266
Paikalliset syyttäjäyksiköt 39 410
Yhteiset menot 2 271
Yhteensä 45 947

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -189
Harmaan talouden torjunta (HO) 265
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -80
Palkkausten tarkistukset 1 403
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -23
Yhteensä 1 376

2013 talousarvio 45 947 000
2012 II lisätalousarvio 741 000
2012 talousarvio 44 571 000
2011 tilinpäätös 44 376 000