Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Selvitysosa:Edistetään mm. pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien kautta kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin monenvälisiin hankkeisiin lähialueilla. Edistetään Suomen aktiivisempaa osallistumista Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 706 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 640 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 640 000
Muut 214 000
Yhteensä 3 200 000

Lähialueyhteistyövaltuuden käyttöön liittyvistä ennen vuotta 2012 tehdyistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2013 396 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.(20.66) 3 000
Siirto momentilta 24.01.29 200
Yhteensä 3 200

2013 talousarvio 3 200 000