Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 718 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 98
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -10
Yhteensä 88

2013 talousarvio 3 718 000
2012 II lisätalousarvio 51 000
2012 talousarvio 3 630 000
2011 tilinpäätös 3 325 000