Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 257 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on tuloina otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaus- ja ilmoitustuotot sekä tutkimusten projektimäärärahat jo tehtyjen sopimusten perusteella.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 3 732 3 368 3 487
Bruttotulot 498 126 230
Nettomenot 3 233 3 242 3 257
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 431    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 307    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimitilavuokrien hinta/kustannustarkistukset 15
Yhteensä 15

2013 talousarvio 3 257 000
2012 talousarvio 3 242 000
2011 tilinpäätös 3 109 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 183 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen kasvu 6
Yhteensä 6

2013 talousarvio 183 000
2012 talousarvio 177 000
2011 tilinpäätös 180 397