Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2013 kuukausittain keskimäärin 280 perheelle.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 1 000
EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lasten päivähoidon järjestäminen (siirto momentille 29.10.30 -500
Yhteensä 500

2013 talousarvio 2 500 000
2012 talousarvio 2 000 000
2011 tilinpäätös 1 503 520