Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Valtiolle tuloutettava osuus sisältää ANFA-sijoitustuottojen osuuden, joka on 0,4 milj. euroa vuonna 2013. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.

  2009 2010 2011 2012
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 250 260 195 185
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 60 62 69 73

2013 talousarvio 150 000 000
2012 II lisätalousarvio 35 000 000
2012 talousarvio 150 000 000
2011 tilinpäätös 195 000 000