Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

07. Korot talletuksistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2011 2012
talousarvio
2013
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 9 000 9 000 8 500
Keskimääräinen korkotaso, % 1,0 1,6 0,1

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2013 talousarvio 8 500 000
2012 I lisätalousarvio -71 000 000
2012 talousarvio 96 000 000
2011 tilinpäätös 74 610 689