Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korot kertyvät Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2013 talousarvio 21 000 000
2012 talousarvio 22 600 000
2011 tilinpäätös 29 599 228

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 79 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin ja Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2013 talousarvio 79 000 000
2012 I lisätalousarvio -14 000 000
2012 talousarvio 76 000 000
2011 tilinpäätös 75 959 963

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 8 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2011 2012
talousarvio
2013
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 9 000 9 000 8 500
Keskimääräinen korkotaso, % 1,0 1,6 0,1

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2013 talousarvio 8 500 000
2012 I lisätalousarvio -71 000 000
2012 talousarvio 96 000 000
2011 tilinpäätös 74 610 689

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtiokonttori saa korkotuloa maksamiensa muiden eläkelaitosten vastuulla olevien eläkemenojen korvaukselle. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2013 talousarvio 18 900 000
2012 talousarvio 20 000 000
2011 tilinpäätös 14 809 299