Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2011—2013

    v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
    1000 € %
 
01. Korkotulot 194 979 214 600 127 400 -87 200 -41
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 29 599 22 600 21 000 -1 600 -7
05. Korot muista lainoista 75 960 76 000 79 000 3 000 4
07. Korot talletuksista 74 611 96 000 8 500 -87 500 -91
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 14 809 20 000 18 900 -1 100 -5
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 306 840 1 400 000 1 419 000 19 000 1
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 306 840 1 400 000 1 419 000 19 000 1
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 195 000 150 000 150 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 195 000 150 000 150 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 346 427 200 000 220 000 20 000 10
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 346 427 200 000 220 000 20 000 10
Yhteensä 2 043 246 1 964 600 1 916 400 -48 200 -2