Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 150 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien käytössä olevan Louhi-monitoimialuksen öljyntorjuntalaitteiden hankkimisesta 2 000 000 euroa sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 2 000 000 euroa.

Korotetun öljysuojamaksun 1,50 euroa öljytonnilta perimistä on tarkoitus jatkaa.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2013 talousarvio 4 150 000
2012 talousarvio 6 150 000
2011 tilinpäätös 19 198 909