Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Liikenneviraston tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 51 483 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin ja ne on otettu huomioon lisäyksinä asianomaisilla määrärahamomenteilla.

Tuloarvioon sisältyy Espoon kaupungin rahoitusosuus mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio -hankkeesta 28 392 000 euroa, Neste Oyj:n ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoitusosuus Kilpilahden tieyhteys -hankkeesta 8 041 000 euroa, Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeesta 1 410 000 euroa, Vantaan kaupungin rahoitusosuus E18 Kehä III, 2. vaihe -hankkeesta 10 000 000 euroa, Helsingin kaupungin rahoitusosuus Pisara-radan suunnittelusta 2 040 000 euroa ja Joensuun kaupungin rahoitusosuus vt 6 Joensuun kohta -hankkeesta 1 600 000 euroa.


2013 talousarvio 51 483 000
2012 II lisätalousarvio 27 295 000
2012 talousarvio 51 208 000
2011 tilinpäätös 12 819 363

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.


2013 talousarvio 50 000
2012 II lisätalousarvio 15 000
2012 talousarvio 58 000
2011 tilinpäätös 91 328