Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

44. KalastuksenhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 5 556 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c §:iin.

Kalastuksenhoitomaksu on edelleen kalenterivuodelta 22 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2011 maksettiin 252 550 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 34 101 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2013 vähintään 240 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 37 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 5 539 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51.


2013 talousarvio 5 556 000
2012 talousarvio 5 992 000
2011 tilinpäätös 5 625 575