Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

43. ViehekalastusmaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 2 896 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 §:ään.

Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 29 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2011 maksettiin 87 419 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 41 830 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2013 vähintään 89 000 ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään 45 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 896 000 euroa. Vuoden 2012 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2012 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2013 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52.


2013 talousarvio 2 896 000
2012 talousarvio 2 867 000
2011 tilinpäätös 2 894 185