Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
       64. Forststyrelsen

Talousarvioesitys 2013

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 2 060 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 30.20.47. Det anslag som överförs behövs för åtgärder för främjande av livsmedelsexport och projekt för ökad internationalisering av livsmedelsföretag i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen.


2018 I tilläggsb. -2 060 000
2018 budget 325 400 000
2017 bokslut 327 900 000
2016 bokslut 321 700 000