Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 553 788 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 4 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 549 288 000 euroa.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 539,200 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Puutarhatalouden erityistoimenpiteet 2,000 30.20.48
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 1,200 30.20.46
Eläinlääkintä ETY 424/90 0,700 30.30.01
    30.30.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 0,085 30.30.01
Yhteensä 549,288  
     
Maatalouden interventiorahastoon 4,500 Maatalouden interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 553,788  

2013 talousarvio 549 288 000
2012 talousarvio 550 888 000
2011 tilinpäätös 547 944 604