Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 18 620 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966)

5) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 900 000
Valtionperinnöt 2 500 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 6 000 000
Eläkkeiden palautukset 500 000
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset sekä sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit 700 000
Investointirahastolainasaamiset 20 000
Muut tulot 6 000 000
Yhteensä 18 620 000

2013 talousarvio 18 620 000
2012 II lisätalousarvio 622 570 000
2012 talousarvio 17 451 000
2011 tilinpäätös 23 650 480