Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

10. Tullilaitoksen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 474 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1194/2010).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 2 354 000
Liiketaloudelliset suoritteet 515 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 241 000
Muut sekalaiset tulot 1 364 000
Yhteensä 4 474 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 798,7 2 798,7 2 869,5
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 247,4 3 247,4 3 302,2
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -448,7 -448,7 -432,6
Kustannusvastaavuus, % 86,2 86,2 86,9

Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut ja
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 108,3 108,3 108,0

2013 talousarvio 4 474 000
2012 talousarvio 4 485 000
2011 tilinpäätös 4 804 515