Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

20. UlosottomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 69 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 67 503 68 000 69 000
— muut tuotot 67 - -
Tuotot yhteensä 67 570 68 000 69 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 476 43 000 43 000
— osuus yhteiskustannuksista 24 951 22 000 25 000
Kustannukset yhteensä 67 427 65 000 68 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 143 3 000 1 000
Kustannusvastaavuus, % 100 105 101

2013 talousarvio 69 000 000
2012 talousarvio 68 000 000
2011 tilinpäätös 68 535 964