Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 14 710 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 810 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön, 250 000 euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön, 50 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ), 200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden ulkoministeriön ja 11 900 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.


2013 talousarvio 14 710 000
2012 II lisätalousarvio 14 311 000
2012 talousarvio 7 661 000
2011 tilinpäätös 15 531 024