Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       23. Valtioneuvosto
         01. Hallinto
         30. Yrityspolitiikka
         50. Alueiden kehittäminen
         60. Energiapolitiikka
         80. Työvoimapolitiikka
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuudesta 9 008 000 euroa kohdistuu Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ohjelmakauden 2007—2013 hankkeiden viivästymisestä.


2008 II lisätalousarvio -22 000 000
2008 talousarvio 89 043 000
2007 tilinpäätös 1 034 695