Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA5 100 000
10. Eduskunnan kanslia5 100 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä5 100 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI-15 000
02. Tasavallan presidentin kanslia-15 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-15 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA-53 000
01. Hallinto-45 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-45 000
30. Oikeuskanslerinvirasto-8 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-8 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA23 346 000
01. Ulkoasiainhallinto204 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä204 000
10. Kriisinhallinta-1 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), vähennystä-1 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö23 143 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä15 143 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä8 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA21 280 000
01. Ministeriö ja hallinto6 605 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä124 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä6 500 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu15 556 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-20 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä137 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-89 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-47 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä15 600 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta-273 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-273 000
30. Syyttäjät-118 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-118 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano-490 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-490 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA6 999 000
01. Hallinto-50 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-50 000
10. Poliisitoimi-1 814 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 814 000
20. Rajavartiolaitos-516 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-516 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta4 238 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-23 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 261 000
40. Maahanmuutto5 141 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-45 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)0
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä5 186 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 134 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto-29 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-29 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-1 105 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 330 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä225 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta0
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA59 664 000
01. Hallinto-82 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-82 000
10. Verotus ja tullitoimi4 772 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 134 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-362 000
20. Palvelut valtioyhteisölle1 032 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 033 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)1 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto-151 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-136 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto319 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-144 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-87 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä550 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-1 120 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 120 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-268 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä2 332 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-2 600 000
90. Kuntien tukeminen162 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä162 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen-35 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä-35 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt90 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä90 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA-213 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-118 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-61 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-39 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-18 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)0
10. Yleissivistävä koulutus-121 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-121 000
20. Ammatillinen koulutus-13 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus-2 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-26 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-34 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-27 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä101 000
70. Opintotuki-2 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000
80. Taide ja kulttuuri43 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä93 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-45 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-8 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-9 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä48 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-44 027 000
01. Hallinto2 374 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-61 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-38 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)500 000
10. Maaseudun kehittäminen0
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-190 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä190 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)0
20. Maatalous-40 976 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-76 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)0
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-40 900 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu-93 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-93 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)0
40. Kala-, riista- ja porotalous-41 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-41 000
50. Vesitalous-5 000 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-5 000 000
60. Metsätalous-122 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-122 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri-169 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-155 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-14 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA2 825 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot-36 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-36 000
10. Liikenneverkko2 969 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-148 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
40. Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)1 100 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 017 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut-29 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-29 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut0
46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)0
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)0
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
50. Tutkimus-79 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-79 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA4 756 000
01. Hallinto-450 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-121 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-629 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha), lisäystä300 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka19 688 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-81 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 147 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-65 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)0
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka15 597 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-403 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä8 000 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)0
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä8 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä-73 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-27 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-7 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-39 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka0
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)0
60. Energiapolitiikka-30 006 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA106 938 000
01. Hallinto-149 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-160 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-99 000
02. Valvonta9 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-30 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta-147 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-147 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut24 534 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä20 000 000
55. Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä3 500 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha), lisäystä1 034 000
20. Työttömyysturva75 080 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-64 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä24 650 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä100 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä13 230 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
40. Eläkkeet5 600 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä1 600 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 080 000
38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v)0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 080 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen-69 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-69 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 558 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot1 570 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-57 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-73 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä1 700 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu2 000 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen-12 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-12 000
Määrärahojen kokonaismäärä 189 024 000