Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
            20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
            21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
      
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot-+50 000-50 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)239 000--239 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 318 000--2 318 000
05.Yhteiset menot5 176 000+1 015 000-6 191 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)866 000+125 000-991 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan15 225 000-+511 00015 736 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin22 934 000-4 814 000-731 00017 389 000
10.Atalanta-operaation menot2 576 000--2 576 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot600 000--600 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot12 868 000+2 535 000-15 403 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot-+1 089 000-1 089 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)--+220 000220 000
Yhteensä62 802 000--62 802 000

Selvitysosa: Suomi osallistuu noin viiden henkilön vahvuudella Malin YK-operaatioon (MINUSMA), minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) ja tarkoitukseen varataan 220 000 euroa. Käyttösuunnitelmakohtaan 08. lisätään 511 000 euroa tarkentuneiden palkkausmenojen sekä rotaatioiden vaihdon perehdytysjakson pidentymisestä johtuen. Tarvittavat määrärahat, 731 000 euroa, katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio62 802 000
2012 tilinpäätös36 699 363
2011 tilinpäätös40 246 515

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-1 000
2013 talousarvio17 360 000
2012 tilinpäätös13 308 014
2011 tilinpäätös18 145 173