Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

01. Ympäristöhallinnon toimintamenotPDF-versio

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 57 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -57 000
2013 talousarvio 34 350 000
2012 tilinpäätös 34 654 000
2011 tilinpäätös 35 828 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 73 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -73 000
2013 talousarvio 31 215 000
2012 tilinpäätös 31 106 000
2011 tilinpäätös 31 035 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ostopalveluiden lisääntyneestä käytöstä sekä talousarviosta poistetun momentin 35.10.77 aiemmilta vuosilta siirtyneiden määrärahojen edellyttämistä arvonlisäveromenoista.


2013 IV lisätalousarvio 1 700 000
2013 talousarvio 6 700 000
2012 tilinpäätös 8 318 467
2011 tilinpäätös 7 748 003