Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2013

02. ValvontaPDF-versio

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 30 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -30 000
2013 talousarvio 13 872 000
2012 tilinpäätös 13 960 000
2011 tilinpäätös 14 339 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa siirtona momentilta 33.01.01 johtuen adoptiolautakunnan laajentuneista tehtävistä ja vähennyksenä 25 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 45 000
2013 talousarvio 12 120 000
2012 tilinpäätös 14 743 000
2011 tilinpäätös 14 884 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 3 584 000
2012 tilinpäätös 4 147 000
2011 tilinpäätös 4 100 000