Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
            02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
            03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
            21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 90 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 70 000 euroa siirrosta momentille 33.02.05 kattamaan adoptiolautakunnan laajentuneita tehtäviä.


2013 IV lisätalousarvio-160 000
2013 talousarvio41 190 000
2012 tilinpäätös40 262 000
2011 tilinpäätös39 730 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa käsittelyruuhkan purkamiseen, mistä 99 000 euroa siirtona momentilta 33.01.21 ja 26 000 euroa uudelleenbudjetointina liittyen momentin 33.01.21 vuonna 2012 myönnetyn määrärahan peruuttamiseen sekä vähennyksenä 5 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio120 000
2013 talousarvio2 243 000
2012 tilinpäätös2 365 000
2011 tilinpäätös2 171 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-10 000
2013 talousarvio4 534 000
2012 tilinpäätös5 237 000
2011 tilinpäätös4 528 000

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 99 000 euroa.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 33.01.02 ja vuoden 2012 määrärahan peruuttaminen budjetoidaan uudelleen vuodelle 2013 momentille 33.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio-99 000
2013 talousarvio100 000
2012 tilinpäätös26 000