Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2013

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 2 017 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia Keski-Pasila, palvelutason parantaminen -hankkeeseen liittyen enintään 0,456 milj. eurolla.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen ja se on tarkoitus käyttää uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

Keski-Pasila, palvelutason parantaminen -hankkeelle on vuoden 2007 talousarviossa myönnetty 39,2 milj. euron valtuus momentille 31.40.78. Valtuus on vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa tarkistettu 50,0 milj. euron valtuudeksi momentilla 31.10.78. Hanke on siirretty vuoden 2012 talousarviossa momentilta 31.10.78 momentille 31.10.77. Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa hankkeen sopimusvaltuutta on uusittu 5,6 milj. eurolla momentilla 31.10.77.

Hankkeen valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot jäävät valtuuskirjanpitoon merkittyjä sopimushintoja pienemmiksi johtuen kattohintaisista laskutustyöurakoista. Sopimusvaltuuden uusimisella 456 000 euron osalta varmistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät yhteensä aiemmin myönnetyn 50,0 milj. euron valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.


2013 IV lisätalousarvio 2 017 000
2013 I lisätalousarvio 5 586 000
2013 talousarvio 361 700 000
2012 tilinpäätös 454 525 000
2011 tilinpäätös 66 700 000