Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
            50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
            55. Valtionapu 4H-toimintaan
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 30.10.55.


2013 IV lisätalousarvio-190 000
2013 talousarvio7 168 000
2012 tilinpäätös7 668 000
2011 tilinpäätös10 668 000

55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että erikseen haettaessa määrärahaa voidaan myöntää myös erityisavustuksena.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 30.10.50 ja aiheutuu suomenkielisen 4H-järjestön organisaatiouudistuksen aiheuttamista lisäkustannuksista vuonna 2013.

Momentin perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan erityisavustuksen hakeminen.


2013 IV lisätalousarvio190 000
2013 talousarvio4 420 000
2012 tilinpäätös4 520 000
2011 tilinpäätös5 020 000

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 55 742 000 eurolla.

Selvitysosa: Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 50 967 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 4 775 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvio ja I lisätalousarvioIV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)50,9674,77555,742
— josta laajakaistahankkeet5,0700,1905,260
— josta tekninen apu4,608-4,608
Kaikki yhteensä50,9674,77555,742

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio80 500 000
2012 tilinpäätös63 947 731
2011 tilinpäätös51 123 282

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 42 396 000 eurolla.

Selvitysosa: Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 39 196 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 3 200 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi sen loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

OhjelmaTalousarvio ja I lisätalousarvioIV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)39,1963,20042,396
— josta tekninen apu5,632-5,632
Kaikki yhteensä39,1963,20042,396

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio78 200 000
2012 tilinpäätös65 504 826
2011 tilinpäätös52 554 334