Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 30.10.55.


2013 IV lisätalousarvio -190 000
2013 talousarvio 7 168 000
2012 tilinpäätös 7 668 000
2011 tilinpäätös 10 668 000

55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että erikseen haettaessa määrärahaa voidaan myöntää myös erityisavustuksena.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 30.10.50 ja aiheutuu suomenkielisen 4H-järjestön organisaatiouudistuksen aiheuttamista lisäkustannuksista vuonna 2013.

Momentin perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan erityisavustuksen hakeminen.


2013 IV lisätalousarvio 190 000
2013 talousarvio 4 420 000
2012 tilinpäätös 4 520 000
2011 tilinpäätös 5 020 000

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 55 742 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 50 967 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 4 775 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio ja I lisätalousarvio IV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 50,967 4,775 55,742
— josta laajakaistahankkeet 5,070 0,190 5,260
— josta tekninen apu 4,608 - 4,608
Kaikki yhteensä 50,967 4,775 55,742

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 80 500 000
2012 tilinpäätös 63 947 731
2011 tilinpäätös 51 123 282

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 42 396 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 39 196 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 3 200 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi sen loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio ja I lisätalousarvio IV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 39,196 3,200 42,396
— josta tekninen apu 5,632 - 5,632
Kaikki yhteensä 39,196 3,200 42,396

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 78 200 000
2012 tilinpäätös 65 504 826
2011 tilinpäätös 52 554 334