Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2013

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 144 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -144 000
2013 I lisätalousarvio 1 589 000
2013 talousarvio 54 481 000
2012 tilinpäätös 54 257 000
2011 tilinpäätös 54 750 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 87 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -87 000
2013 talousarvio 32 836 000
2012 tilinpäätös 33 636 000
2011 tilinpäätös 30 652 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen toimeenpanon käynnistämisen kuluista.


2013 IV lisätalousarvio 550 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 224 000
2012 tilinpäätös 224 000
2011 tilinpäätös 1 666 000