Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Talousarvioesitys 2013

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 814 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.

Förklaring:Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas för att slutföra projektet Kimola kanal. Av det treåriga reservationsanslag som budgeterats för 2016 för projektet Kimola kanal har 814 000 euro förblivit oanvänt.


2019 II tilläggsb. 814 000
2019 budget 3 300 000
2018 bokslut 17 708 000
2017 bokslut 16 987 000