Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2013

08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän keskeneräisyydestä aiheutuvan lisätyön kulujen rahoittamiseen. Vuoden 2011 ja 2012 talousarvion momentin 28.20.08 perusteluja täydennetään vastaavasti.

Selvitysosa:Valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönotto ja tietojärjestelmän keskeneräisyys ovat aiheuttaneet huomattavan työmäärän lisäyksen erityisesti palkanlaskennassa ja kirjanpidossa. Tämän johdosta asiakkailta laskutettavat hinnat ovat myös nousseet. Momentin perustelujen täydennyksellä pienennetään asiakasvirastoille aiheutuvaa ylimääräistä menorasitusta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 800 000
2012 tilinpäätös 1 000 000
2011 tilinpäätös 1 680 000