Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu luotto- ja takaustappioiden määrää koskevan arvion kasvusta. Tarkoituksena on ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n sijoitukset pk-yritysten joukkovelkakirjalainoihin, mikä uutena välineenä lisää valtion tappiokorvaussitoumuksen piirissä olevia Finnvera Oyj:n vastuita ja sitä kautta valtion maksettavaksi tulevia tappiokorvausmenoja. Tavoitteena on lisätä yritysrahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja turvata pk-yritysten kasvun ja investointien rahoituksen saatavuutta. Lisäksi tarkoituksena on viennin edistämiseksi lisätä merkittävästi Finnvera Oyj:n vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksia sekä vientitakuuvaltuuksia. Tarkoituksena on myös arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön uutena viennin rahoituksen välineenä takaukset ostajaluoton myöntävän pankin varainhankinnalle. Kotimaisten toimitusten rahoituksen turvaamisen näkökulmasta on tarkoitus arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n takaukset kotimaisten investointitavarakauppojen edellyttämiin investointeihin ja käyttöpääomaan. Lisäksi on tarkoitus arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön takaukset tai lainat referenssitoimituksiin, joissa on kyse kehitystoimintaan perustuvan kaupallisen ratkaisun markkinoinnista ja toteuttamisesta.


2013 III lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 55 287 000
2012 tilinpäätös 58 233 314
2011 tilinpäätös 35 464 006