Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 427 140 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden lisäys 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää mm. nopeuttamaan meriteollisuuden hiipuvien liiketoiminta-alueiden korvaamista uusilla, kestävästi kilpailukykyisillä liiketoiminnoilla ja vauhdittamaan rakennemuutoksessa vapautuvan osaamisen hyödyntämistä uusissa tehtävissä sekä tukemaan suomalaisen tietoturvaklusterin kansainvälistä kasvua ja tehostamaan kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Valtuuden lisäystä on tarkoitus käyttää myös Team Finland -yhteistyössä toteutettaviin uusiin, erityisesti innovatiivisten pk-yritysten kansainvälistymistä edistäviin toimiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 2 000 000 euroa vuonna 2014, 2 000 000 euroa vuonna 2015, 750 000 euroa vuonna 2016 ja 250 000 euroa vuonna 2017.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 III lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio -600 000
2013 talousarvio 431 270 000
2012 tilinpäätös 431 513 978
2011 tilinpäätös 450 569 838

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2013 myöntää 18 664 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 500 000 euron ja myöntämisvaltuuden 2 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyttää erityisesti pk-yritysten vienti- ja kansainvälistymisponnistusten tukemiseen. Tavoitteena on kiihdyttää uusien vientihankkeiden toteutumista ja uusien yritysten pääsyä vientimarkkinoille.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan menoja 500 000 euroa vuonna 2013, 1 000 000 euroa vuonna 2014 ja 500 000 euroa vuonna 2015.


2013 III lisätalousarvio 500 000
2013 I lisätalousarvio 800 000
2013 talousarvio 21 985 000
2012 tilinpäätös 19 496 626
2011 tilinpäätös 20 848 284

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu luotto- ja takaustappioiden määrää koskevan arvion kasvusta. Tarkoituksena on ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n sijoitukset pk-yritysten joukkovelkakirjalainoihin, mikä uutena välineenä lisää valtion tappiokorvaussitoumuksen piirissä olevia Finnvera Oyj:n vastuita ja sitä kautta valtion maksettavaksi tulevia tappiokorvausmenoja. Tavoitteena on lisätä yritysrahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja turvata pk-yritysten kasvun ja investointien rahoituksen saatavuutta. Lisäksi tarkoituksena on viennin edistämiseksi lisätä merkittävästi Finnvera Oyj:n vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksia sekä vientitakuuvaltuuksia. Tarkoituksena on myös arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön uutena viennin rahoituksen välineenä takaukset ostajaluoton myöntävän pankin varainhankinnalle. Kotimaisten toimitusten rahoituksen turvaamisen näkökulmasta on tarkoitus arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n takaukset kotimaisten investointitavarakauppojen edellyttämiin investointeihin ja käyttöpääomaan. Lisäksi on tarkoitus arvioida tarve, soveltuvuus sekä mahdollisuudet ottaa käyttöön takaukset tai lainat referenssitoimituksiin, joissa on kyse kehitystoimintaan perustuvan kaupallisen ratkaisun markkinoinnista ja toteuttamisesta.


2013 III lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 55 287 000
2012 tilinpäätös 58 233 314
2011 tilinpäätös 35 464 006

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 uusia lainoja saa myöntää enintään 136 823 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 3 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 10 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyttää lähellä kaupallistamista olevien kehitys- ja innovaatiohankkeiden edistämiseen, esimerkiksi pilotointiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 000 000 euroa vuonna 2013, 5 000 000 euroa vuonna 2014 ja 2 000 000 euroa vuonna 2015.


2013 III lisätalousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 108 542 000
2012 tilinpäätös 98 307 073
2011 tilinpäätös 101 179 490