Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

I lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI-26 000
01. Tasavallan presidentti-26 000
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha), vähennystä-26 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA115 000 000
10. Omistajaohjaus115 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä115 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA36 700 000
01. Ulkoasiainhallinto4 045 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö32 655 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä32 655 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA930 000
01. Ministeriö ja hallinto30 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu900 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä485 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-485 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä900 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA7 225 000
01. Hallinto3 900 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 900 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)0
10. Poliisitoimi2 800 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta525 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä525 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-32 946 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto8 152 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä450 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä7 702 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-41 952 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 674 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-53 626 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta854 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä854 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA14 882 000
01. Hallinto51 200 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä85 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 935 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 900 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä41 880 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)8 000 000
10. Verotus ja tullitoimi5 100 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 800 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä2 300 000
20. Palvelut valtioyhteisölle2 900 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 900 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto2 740 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 740 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto1 589 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 589 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)0
70. Valtionhallinnon kehittäminen3 200 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-15 747 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-547 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-15 200 000
90. Kuntien tukeminen100 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä500 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt800 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot-37 000 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-37 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA4 257 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot76 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä76 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)0
10. Yleissivistävä koulutus-76 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-76 000
30. Aikuiskoulutus49 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä49 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus188 000
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)188 000
80. Taide ja kulttuuri4 020 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä320 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 308 000
01. Hallinto510 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä510 000
10. Maaseudun kehittäminen0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)0
20. Maatalous3 778 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 064 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-286 000
40. Kala-, riista- ja porotalous4 620 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 220 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 400 000
50. Vesitalous400 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä400 000
60. Metsätalous0
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA5 126 000
10. Liikenneverkko-4 414 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 586 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut170 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä170 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen9 370 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 370 000
50. Tutkimus0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA43 595 000
01. Hallinto12 982 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 305 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 677 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka37 400 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä-600 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä800 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä23 200 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka1 113 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 677 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 790 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä100 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
60. Energiapolitiikka-8 000 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-13 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)5 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA24 000
01. Hallinto0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut-563 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha), vähennystä-563 000
20. Työttömyysturva170 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä170 000
30. Sairausvakuutus267 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)267 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto150 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA30 700 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot700 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen30 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
87. A-Kruunu Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT-103 000 000
01. Valtionvelan korko-103 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-103 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 131 775 000