Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

I lisätalousarvioesitys 2013PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI -26 000
01. Tasavallan presidentti -26 000
01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha), vähennystä -26 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 115 000 000
10. Omistajaohjaus 115 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 115 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 36 700 000
01. Ulkoasiainhallinto 4 045 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 32 655 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 32 655 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 930 000
01. Ministeriö ja hallinto 30 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 900 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 485 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -485 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 900 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 225 000
01. Hallinto 3 900 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 900 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Poliisitoimi 2 800 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 800 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 525 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 525 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -32 946 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 8 152 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 450 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 7 702 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -41 952 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 674 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -53 626 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 854 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 854 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 882 000
01. Hallinto 51 200 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 85 000
13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 935 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 900 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä 41 880 000
89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 8 000 000
10. Verotus ja tullitoimi 5 100 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 800 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä 2 300 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 2 900 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 900 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 2 740 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 740 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 1 589 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 589 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Valtionhallinnon kehittäminen 3 200 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -15 747 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -547 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -15 200 000
90. Kuntien tukeminen 100 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 600 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 500 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 800 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) 800 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot -37 000 000
87. Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -37 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 257 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 76 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 76 000
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Yleissivistävä koulutus -76 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -76 000
30. Aikuiskoulutus 49 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 49 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 188 000
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 188 000
80. Taide ja kulttuuri 4 020 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 320 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 308 000
01. Hallinto 510 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 510 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 0
20. Maatalous 3 778 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 064 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000 000
45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -286 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 4 620 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) 0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 220 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 400 000
50. Vesitalous 400 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
60. Metsätalous 0
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 126 000
10. Liikenneverkko -4 414 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 586 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -10 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 170 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä 170 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 9 370 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 370 000
50. Tutkimus 0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 43 595 000
01. Hallinto 12 982 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 305 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 677 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 37 400 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -600 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä 800 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 23 200 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 1 113 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 677 000
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 790 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 100 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
60. Energiapolitiikka -8 000 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -13 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 5 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 24 000
01. Hallinto 0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut -563 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha), vähennystä -563 000
20. Työttömyysturva 170 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä 170 000
30. Sairausvakuutus 267 000
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 267 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 150 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 150 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 700 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 700 000
21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 30 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
87. A-Kruunu Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT -103 000 000
01. Valtionvelan korko -103 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -103 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 131 775 000