Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2013

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 485 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että käräjäoikeuksiin voidaan 1.7.2013 lukien perustaa käräjätuomarin virka (T13) edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan käräjäoikeuden laamannin virka (T17).

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 25.10.05 ja aiheutuu poikkeuksellisen laajan WinCapita-jutun käsittelyn edellyttämistä lisävoimavaroista.

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen liittyvät 1.1.2010 toteutettuun Kouvolan ja Kotkan käräjäoikeuksien yhdistämiseen.


2013 I lisätalousarvio 485 000
2013 talousarvio 253 965 000
2012 tilinpäätös 245 587 000
2011 tilinpäätös 239 098 000