Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus

Talousarvioesitys 2013

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu hallitukselle annettavasta aikuiskoulutuksen kehittämistä koskevasta esityksestä. Esitys liittyy työmarkkinajärjestöjen raamisopimukseen. Uudistusten arvioidaan lisäävän valtion osuutta vuosittain 400 000 eurolla. Uudistus tulee voimaan 1.8.2013.


2013 I lisätalousarvio 170 000
2013 talousarvio 43 000 000
2012 tilinpäätös 43 000 000
2011 tilinpäätös 27 000 000