Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus

Talousarvioesitys 2013

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 563 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 337 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista annetun lain 2 ja 5 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 740 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluihin sekä lisäyksenä 2 177 000 euroa KanTa-puskurin maksuvalmiuden turvaamiseen.


2013 I lisätalousarvio -563 000
2013 talousarvio 159 422 000
2012 tilinpäätös 153 700 000
2011 tilinpäätös 137 400 000