Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2013

50. TutkimusPDF-versio

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen MetNet-tutkimusohjelmalle myönnettiin vuonna 2006 Venäjän velkakonversio-ohjelman puitteissa 8 000 000 USD, jota tarkistettiin 18.6.2009 220 500 USD siten, että kokonaissopimusvaltuus on 8 220 500 USD. Velkakonversion rahoituksessa oli vuosina 2006—2011 noin neljän vuoden viive, mikä hidasti hankkeen suunniteltua etenemistä.

Kaikkia sopimusten mukaisia toimituksia ei ole saatu päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja käyttämättä jäänyt velkakonversiorahoitus on noin 3 827 000 euroa (4 807 500 USD), joka on tarkoitus suorittaa rahana.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 64 000 euroa vuonna 2013, 517 000 euroa vuonna 2014, 756 000 euroa vuonna 2015, 621 000 euroa vuonna 2016 ja 1 869 000 euroa vuosina 2017—2019.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 45 776 000
2012 tilinpäätös 43 142 000
2011 tilinpäätös 40 712 000