Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2013

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminenPDF-versio

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyn määrärahan perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön pilvipalveluinfrastruktuurin hankinnan, toteuttamisen ja ylläpidon kattavasta palveluhankinnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen laajennus mahdollistaa sen, että pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön pilvipalveluinfrastruktuurin hankinta toteutetaan julkisena hankintana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2012 tilinpäätös 4 100 000

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 9 370 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys aiheutuu vuonna 2012 käyttämättä jääneen 9 370 000 euron uudelleen budjetoinnista. Avustuksen hakuprosessista ja avustuksen kohteena olevien hankkeiden etenemisestä johtuen määrärahan käyttö painottuu alkuperäisestä arviosta poiketen vuosille 2014—2017. Hankkeelle myönnetty 64 milj. euron valtuus ei tämän johdosta muutu.


2013 I lisätalousarvio 9 370 000
2013 talousarvio 9 500 000
2012 tilinpäätös 10 500 000
2011 tilinpäätös 9 800 000