Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2013

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelutPDF-versio

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lästimaksujen tulokertymän ylittymisestä vuodelle 2012 budjetoituun verrattuna. Lästimaksuina jaettavat varat määräytyvät edellisen vuoden momentille 11.19.02 kertyneiden tulojen mukaisesti. Vuonna 2012 momentille kertyi tuloja 970 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio 170 000
2013 talousarvio 800 000
2012 tilinpäätös 939 369
2011 tilinpäätös 848 003

64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Varsinais-Suomen ELY-keskus saa tehdä sitoumuksia Velkuan ja Paraisten yhteysalusreittiin liittyen enintään 12 milj. eurolla siten, että valtuuden käytöstä aiheutuu menoja myöhemmille vuosille.

Selvitysosa:Kuluvan vuoden talousarviossa myönnetystä 69,9 milj. euron valtuudesta on yhdeksällä pitkäaikaisella palvelusopimuksella sidottu vuoden 2012 loppuun mennessä 53,9 milj. euroa. Lisävaltuus 12,0 milj. euroa tarvitaan Velkuan ja Paraisten reiteille. Velkuan reitin sopimusaika on 1.1.2015—31.12.2019 ja Paraisten reitin sopimusaika on 1.1.2016—31.12.2020.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja Velkuan reitin osalta 1 100 000 euroa vuonna 2015, 1 188 000 euroa vuonna 2016, 1 238 000 euroa vuonna 2017, 1 287 000 euroa vuonna 2018 ja 1 337 000 euroa vuonna 2019 sekä Paraisten reitin osalta 1 050 000 euroa vuonna 2016, 1 134 000 euroa vuonna 2017, 1 181 000 euroa vuonna 2018, 1 229 000 euroa vuonna 2019 ja 1 256 000 euroa vuonna 2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 12 724 000
2012 tilinpäätös 11 007 000
2011 tilinpäätös 9 367 000