Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys liittyy tarpeeseen valmistella suunniteltua luonnonvarakeskusta, johon on tarkoitus yhdistää ministeriön hallinnonalan nykyisiä sektoritutkimuslaitoksia.


2013 I lisätalousarvio 510 000
2013 talousarvio 3 343 000
2012 tilinpäätös 3 343 000
2011 tilinpäätös 3 643 000