Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
            01. Valtiokonttorin toimintamenot
            88. Senaatti-kiinteistöt
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahalla turvataan viraston toimintaedellytykset vuonna 2013 ja se on siirtoa momentilta 28.01.21.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtiovarainministeriön päätöksen VM/1562/00.01.03.00/2012 mukainen AT-palvelutehtävien siirto Palkeille 1.5.2013 alkaen. Tulojen vähennys on 204 000 euroa.


2013 I lisätalousarvio2 900 000
2013 talousarvio27 923 000
2012 tilinpäätös26 155 000
2011 tilinpäätös12 847 000

88. Senaatti-kiinteistöt

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Auratum Asunnot Helsinki Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelissa 484 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 91-14-484-4) rakennuksineen 22,75 milj. euron kauppahinnalla ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin.

Selvitysosa: Luovutettava kiinteistö (Taivallahden kasarmi) sijaitsee Helsingin kaupungissa Taka-Töölön kaupunginosassa osoitteessa Mechelininkatu 32. Kiinteistöllä sijaitsee kolme rakennusta, jotka suojellaan. Kaupan kohteelle on käynnistetty asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa rakennukset asumis-, palveluasumis- ja myymäläkäyttöön sekä mahdollistaa uutta rakennusoikeutta noin 7 200 kerrosneliömetriä. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut yhteensä 22,75 milj. euroa, mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Valtion käyttö kiinteistöllä ja rakennuksissa on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio
2012 tilinpäätös
2011 tilinpäätös