Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
            02. Tullin toimintamenot
            95. Verotukseen liittyvät korkomenot
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.

Lisämäärärahan tarpeesta 400 000 euroa aiheutuu verovapaan maahantuonnin alarajan laskun edellyttämästä resurssitarpeesta (8 htv) ja 2 400 000 euroa läpivalaisuauton hankkimisesta kolarissa vaurioituneen korvaamiseksi. Vaurioituminen oli ennakoimaton tapahtuma, joka aiheutti Tullille akuutin investointitarpeen. Tällä hetkellä Tullilla on käytössään vain yksi läpivalaisuauto koko Suomen alueella.


2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio165 037 000
2012 tilinpäätös163 328 000
2011 tilinpäätös159 545 000

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005).

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään:

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve ja perustelujen muutokset johtuvat momentin perustelujen ajantasaistamisesta. Kohta 7) on uusi ja aiheutuu verotilimenettelyn käyttöönottamisesta.


2013 I lisätalousarvio2 300 000
2013 talousarvio17 700 000
2012 tilinpäätös25 957 974
2011 tilinpäätös33 006 486