Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            20. Tietohallinnon yhteiset menot
            23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
       10. Poliisitoimi
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) toteutukseen ja ylläpitoon liittyvistä lisäkustannuksista.


2013 I lisätalousarvio3 900 000
2013 talousarvio8 588 000
2012 tilinpäätös9 888 000
2011 tilinpäätös4 711 000

23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio1 439 000
2012 tilinpäätös1 437 000
2011 tilinpäätös1 530 000