Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            10. Liikenneviraston tulot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentilta vähennetään 4 414 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista merkitään tuloksi hankkeen Lahti—Vainikkala vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 25 000 euroa ja vuoden 2013 tukipäätöksen ennakkosuoritus 168 000 euroa, hankkeen Pisara, Helsingin ratapihan suunnittelu ajalta 05/2012—2015 ennakkosuoritus 1 971 000 euroa, hankkeen E18 Haminan ohikulkutie ajalta 05/2012—2014 ennakkosuoritus 2 200 000 euroa, hankkeen Kehärata vuoden 2013 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 222 000 euroa. Tuloutettua 5 586 000 euroa vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.77.

Lisäksi momentille budjetoitua tuloa vähennetään 10 000 000 euron Vantaan kaupungin rahoitusosuudella E18 Kehä III, 2. vaihe -hankkeesta, mikä on ulkopuolisen rahoittajan lopulliseksi menoksi jäävä osuus hankkeen menoista.


2013 I lisätalousarvio-4 414 000
2013 talousarvio61 983 000
2012 tilinpäätös64 145 863
2011 tilinpäätös12 819 363